Kinnusen Mylly on agraariperinnettä kunnioittava pohjoissuomalainen yritys. Vankan ammattitaidon, korkealaatuisten tuotteiden ja erinomaisen asiakastyytyväisyyden ansiosta Kinnusen Mylly on tulevaisuudessa yhä vaikeammin ohitettava rehutoimittaja alueellisesti ja varteenotettava erikoisrehujen toimittaja valtakunnallisesti.

Pohjoisen alkutuotannon jalostaja

Kinnusen Mylly on pohjoisen maakuntien maatalouden alkutuotannon paikallinen jalostaja: koko pitkän historiansa ajan, yli 50 vuotta, yritys on valmistanut laadukkaat ja turvalliset rehut pääsääntöisesti myllyn lähialueella kasvaneesta pohjoisen puhtaasta viljasta.

Lue lisää Kinnusen Tähtirehujen raaka-aineista.

Paikallisena viljanjalostajana Kinnusen Mylly pyrkii vaikuttamaan alueensa elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen. Se tekee pitkäjänteistä ja eteenpäinvievää yhteistyötä viljelijöiden kanssa antaen suuren arvon heidän tietotaidolleen kasvattaa viljaa pohjoisen ainutlaatuisissa mutta vaativissa olosuhteissa.

Lisäksi mylly pyrkii osaltaan edesauttamaan pohjoisen uniikkien luonnonvarojen säilymistä.

Ekologinen toimintaperiaate

Ekologisuuden periaate on rakennettu sisään Kinnusen Myllyn toimintaan alusta lähtien: yrityksen toiminta-ajatuksena on valmistaa rehut lähialueen viljasta lähialueen karjatiloille. Tämä mahdollistaa myllyn asiakkaille tärkeän logistisen edun edullisempien rahtien sekä joustavien ja nopeiden toimituksien kautta.

Rehutehtaan lisäksi Kinnusen Mylly on kauppamylly, joka tuottaa vuodessa 20 miljoonaa kiloa vehnä-, ohra- ja ruisjauhoja. Se, että rehutehdas ja mylly ovat samassa yhteydessä, mahdollistaa sivuvirtojen hyödyntämisen ja kaikkien jakeiden mahdollisimman tarkan käytön.

Kinnusen Mylly sitoutuu päätöksenteossaan ja toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteet, jotka liittyvät yrityksen energiankäyttöön, sivuvirtojen ja jätteiden käsittelyyn sekä materiaalitehokkuuteen. Lisäksi yritys hyödyntää sataprosenttisesti uusiutuvasti tuotettua vihreää sähköä.

Laadukas ja ajantasainen tuotantoteknologia

Kinnusen Myllyn rehutehdas on huippumoderni tuotantolaitos, jossa panostetaan laadukkaaseen, ajantasaiseen tuotantoteknologiaan. Uusinta teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi Kinnusen Tähti-rehujen hygieenisen laadun ja puhtauden varmistamisessa kuumennuslaitteiston avulla.

Kinnusen Myllyn omavalvontaohjelma on Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) hyväksymä. Omavalvontaohjelman avulla tuotteiden laatua ja puhtautta seurataan tuotannon jokaisessa vaiheessa. Viranomaiset tarkastavat ohjelman toimivuuden ja myllyn tilat säännöllisesti.

Tuoteturvallisuuteen mylly panostaa monella tavalla aina raaka-ainetoimittajien valinnasta lähtien. Myllyllä on myös vaara-analyysien ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmä HACCP.

Kinnusen Mylly kuuluu niin ikään ETT:n ylläpitämälle positiivilistalle. ETT-listalle kuuluminen edellyttää mm. tuontiraaka-aineiden puhtauden tarkastamista salmonellan varalta ennen myllylle toimittamista.

Arvot ihmisistä käsin

Kinnusen Myllyn perusarvoja ovat luotettavuus ja vastuunkanto. Mylly toteuttaa arvojaan kaikessa sen ja yhteistyötahojen välisessä kanssakäymisessä.

Vastuullinen yritys on osiensa summa: sitoutunut, ammattitaitoinen ja vastuullinen henkilöstö työskentelee yhteisten päämäärien eteen ja on ylpeästi osa pohjoisen Suomen ketjua pellolta pöytään.