Vasikoissa kasvaa tilan tulevaisuus ja siksi niihin kannattaa erityisesti panostaa.

Vasikoiden ruokinnassa peruskiviä ovat vahvat komponentit ja laadukkaat kotoisat rehut. Pienen vasikan ensihetkissä tärkeintä on laadukas ternimaito, jonka vasta-ainepitoisuus on korkea. Ensihetkien jälkeen vasikka siirtyy joko täysmaidolle tai juomarehulle. Vasikasta on tarkoitus kuitenkin kasvattaa märehtijä mahdollisimman nopeasti ja ruokinnan tulee tukea pötsin kehittymistä. Pötsin kehittyminen vaatii sopivasti energiaa ja valkuaista. Hyviin tuloksiin pääsee tarjoamalla vasikalle esimerkiksi täysrehua tai Tähti-Vasikkamix mureeseen tehtyä vasikka-apetta sekä kuivaa heinää.

Vasikan vieroitusvaiheessa on tärkeää pitää ruokinta tasapainoisena, ettei vasikan kasvussa tule taantumaa. Ruokinnan energia- ja valkuaispitoisuus tulee säätää oikealle tasolle ja vasikan vieroituksen oikea ajankohta määrittyykin kuiva-ainesyönnin perusteella. Kuiva-ainesyönnin tulee olla riittävän suurella tasolla (esimerkiksi n. 1-2 kg/Mulli-Tähti Startti -rehua/vrk), jotta vasikan energian ja valkuaisen tarve täyttyy vieroitusvaiheessa.

Vasikan loppukasvatuksen määrittelyssä on syytä arvioida, kasvaako pienestä vasikasta tuleva huippulehmä vai tavoitellaanko lihantuotantoon siirtyvää eläintä. Kun vasikka on kasvanut tarpeeksi, ruokinnassa on usein hyvä siirtyä kevyemmälle väkirehulle, esimerkiksi Mulli-Tähti II -rehulle. Maidontuotantoon siirtyvien eläinten väkirehumäärä pudotetaan yleensä matalalle tasolle, kun eläimet tiinehtyvät. Lihakarjaksi kasvatettavat eläimet voidaan ruokkia yleensä voimakkaammin.

Tutustu tarkemmin vasikoiden ruokintaan sopiviin tuotteisiin:

Mulli-Tähti Startti

OIV 116,0 g/kgka

RV 210 g/kgka 

ME 13,1 MJ/kgka

Monipuolinen ja vahva, vasikoiden oma rehu. Sen koostumus on suunniteltu pienen vasikan pötsin kehittymistä silmällä pitäen. Mulli-Tähti Starttia voidaan tarjota pienelle vasikalle jo ensipäivistä alkaen ja sitä voidaan käyttää yksinomaisena täydennysrehuna karkearehun ja maidon ohella vasikoiden alkukasvatuksessa.

Mulli-Tähti I

OIV 113,0 g/kgka

RV 192 g/kgka 

ME 12,4 MJ/kgka

Pienten vasikoiden rehu ensipäivistä lähtien. Sopiva energia- ja valkuaispitoisuus tukee vasikan pötsin kehitystä ja vasikan kasvua märehtijäksi.

Mulli-Tähti II

OIV 100,0 g/kgka

RV 157 g/kgka 

ME 12,4 MJ/kgka

Nuorkarjalle sopiva täydennysrehu. Voidaan käyttää myös yksinomaisena kasvatusrehuna lihakarjalle.

Tähti-Vasikkamix mure

OIV 116 g/kgka

RV 210 g/kgka 

ME 13,1 MJ/kgka

Vasikka-appeen valmis komponentti. Tarvitset lisäksi vain heinää/olkea ja nestemelassia!