Isokanniaisen Jannen ja Kaisan tilalla on saavutettu merkittävä virstanpylväs, kun heidän ensimmäinen satatonnarinsa, Inna, on saatu tilalle. Vaatimattomasta ja vaivattomasta olemuksestaan huolimatta 12-vuotias Inna on osoittanut vaikuttavaa tuottavuuttaan, saavuttaen arvostetun sadan tonnin tuotoksen.

Asiakkuuden takana erinomaiset rehut ja toimiva asiakaspalvelu

Isokanniaiset ovat olleet uskollisia Kinnusen Myllyn asiakkaita aina ”mummun ja papan ajoista saakka”. Valinnan taustalla on ollut Kinnusen Tähti-Rehujen lähellä sijaitseva mylly, joka on tarjonnut tilalle kätevän ja luotettavan palvelun. Janne ja Kaisa kertovat tyytyväisyydestään ja toteavat, että he ovat aina saaneet apua ongelmatilanteissa Tähti-Rehutiimin ammattitaitoisilta asiantuntijoilta. Erityisen tärkeää heille on ollut rehujen erinomainen maittavuus ja ruokinnan suunnittelussa saatu tuki.

Kinnusen Mylly ansaitsee kiitosta myös asiakkaiden rehujen riittävyyden takaamisesta. Heidän varmistettuaan, että rehuja on aina saatavilla tarvittaessa, tilan omistajat voivat keskittyä olennaiseen – eli karjansa hoitamiseen ja tuottavuuden optimointiin.

Vaikuttava tuotos ei ole pelkästään suurten ja näkyvien lehmien etuoikeus

Innan saavuttama sadan tonnin tuotos kertoo paitsi lehmän huomattavasta kyvystä tuottaa maitoa, myös tilan omistajien ja Kinnusen Myllyn yhteistyön onnistumisesta. Tämä saavutus osoittaa, että oikeanlaisella ruokinnalla ja ammattitaidolla voi saavuttaa huomattavia tuloksia.

Isokanniaisen tila ja Inna jatkavat matkaansa kohti uusia tavoitteitaan, samalla kun Inna jatkaa tuottamista heidän karjassaan. Inna osoittaa myös sen, että vaikuttava tuotos ei ole pelkästään suurten ja näkyvien lehmien etuoikeus.